خود ناشناخته ی من

داستان سپیداری که قد میکشد

خود ناشناخته ی من

داستان سپیداری که قد میکشد

خود ناشناخته ی من

سپیدار درختی برگریز است که برگ‌هایش پیش از ریزش،رنگ طلائی روشن تا زرد به خود می‌گیرند
ریشه هایی بسیار قوی و نفوذگر دارند...
**********
سپیداری که به باران می پیچد
عاشق باران نیست
می خواهدمسیرآسمان راپیداکند

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

هر چقدرم که نوشته های آدمارو بخونید باز نمیتونید بشناسیدشون!

نوشته ها فقط بخشی از افکار و احساسات ما هستن که فوران میکنن

قطعا از اسم پای نوشته هام معلومه مونثم! و متولد ۶۵